Home Fremhevet Ber om pengebro over dødens dal

Ber om pengebro over dødens dal

0
Innovasjonspolitisk seniorrådgiver Daniel Ras Vidal i Abelia.

Abelia og Innovasjon Norge sikler på 650 millioner kroner til gründere i årets statsbudsjett. Onsdag kommer budsjettet.

Norge er gode på å etablere nye virksomheter. Men vi lykkes ikke med å få dem til å vokse ut av landet. I stedet fanges de ofte i dødens dal, fasen de befinner seg i frem til de begynner å få egne inntekter.

Årsaken er få forretningsengler og lite venture-kapital.

Det forsøker Innovasjon Norge og Abelia å rette på med hvert sitt forslag presentert overfor regjeringen.

  • Abelia ber om 500 millioner kroner til gründere, i såkalt pre-såkorn-kapital, der private investeringer matches av staten. Det betyr at hver privat krone er verdt for eksempel to kroner, når det investeres i tidligfase, høyrisikoselskaper.
  • Innovasjon Norge ber om 150 millioner kroner i etableringsstøtte.  I tillegg kommer 15 millioner kroner til kompetansetiltak.

David Ras-Vidal i Abelia mener disse forslagene i fellesskap vil være en stor gavepakke til norske gründere.

– Det er et gap mellom etablerertilskuddene på drøye en million kroner og såkornfondene. De fleste andre land har ordninger som fanger opp selskapene i denne fasen, som kalles dødens dal, men det har ikke Norge, sier Ras-Vidal – og viser til at sistnevnte investerer 15-20 millioner kroner per investering.

Abelia kaller ordningen pre-såkorn fordi det norske, fordi såkorn-ordet i Norge benyttes på det som ute omtales som venture-investeringer.

Regjeringen forpliktet seg under fjorårets budsjettforlik med samarbeidspartnerne i Venstre og KRF om å vurdere et slikt fond.

Må ha kontroll

Abelia vektlegger at et slikt fond kan være med å løse klimautfordringer, kurere kreft og forbedre både skole og helsevesen gjennom digitale verktøy. De store samfunnsutfordringene kan løses av innovative bedrifter med gode idéer.

De vektlegger også at tiltaket  vil gi en ny og sannsynligvis raskere kanal til offentlig støtte. Samtidig som det er positivt å ha flere mulige veier å gå for støtte.

– Vi er ikke så blåøyde at vi tror at tildelingen kan gjøres helt automatisk. Det må stilles enkelte kvalitetskrav, påpeker Ras-Vidal.

Den sittende regjeringen økte bevilgningene til etablererstøtten med 15 millioner kroner under revidert statsbudsjett tidligere i år. Nå håper han på ytterligere økning.

Pre-såkornfondet setter Ras Vidal sin lit til at regjeringens samarbeidsparti Venstre vil forhandle inn i budsjettet innen det stemmes gjennom Stortinget.

Innovasjon Norge foreslår forøvrig en grønn storsatsing i budsjettet.

 

Fakta gründer-investeringer

  • Norge er relativt gode til å etablere nye virksomheter, med en nyetableringsrate på 14 %, fire prosentpoeng over snittet i OECD
  • Investeringene fra venturekapital i Norge i 2013 lå under en tredjedel av nivået i Finland og Sverige, og var lavere enn snittet i Europa.
  • Norge har få uformelle investorer, såkalte Business angels.
  • Norske gründere har ofte begrensede vekstambisjoner. Det lave nivået på venturekapital kan også skyldes begrenset etterspørsel fra grundere og få investeringsmuligheter for investorer.
  • Offentlig sektor spiller en viktig rolle for venture-kapital i Norge, spesielt i såfrø og oppstartsfasen.
  • Andelen offentlige investeringer var i 2011 på 36 prosent, mot 25 prosent i Sverige og 19 prosent i Finland.

Kilde: Sikt 2014-rapporten, utarbeidet av BCG.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here