Home Fremhevet Gründerhusene skaper gründerboom!

Gründerhusene skaper gründerboom!

2

Vi har en kraftig gründerbølge på vei inn over landet vårt. Antall nye startups med internasjonale ambisjoner i Norge er i sterk vekst. Det oppleves at de nye selskapene er mer markedsorientert, har større ambisjoner, og oppnår mer internasjonal synlighet enn noen sinne. Gode eksempler er yndlingene Kahoot! og Unacast som tar sine markeder med storm. Merker dere andre det i resten av landet? Vi ser det veldig godt i fra Tromsø!

Hva er det som har trigget denne økende farten innenfor nyskapning og entreprenørskap?
Det har jo vært mye snakk om ”Hva skjer etter oljen?” i det siste, og hvordan vi må ha flere ben å stå på i Norge. Politisk er det stort fokus på det nye norske næringsliv og Innovasjon Norge har gått igjennom en fantastisk transformasjon mot et mer åpent og inkluderende virkemiddelapparat. Det i seg selv er veldig bra og gjør at vi står sterkere som gründernasjon. Men vi snakker kanskje litt for mye om kapital, virkemiddel og insentiver når vi prøver å finne nøkkelen til nyskapning?

Naturligvis utgjør tilgang til kapital en vesentlig del av det som skal til for å få et velfungerende og voksende økosystem rundt gründerskap, men i bunnen og viktigst av alt ligger den indre drivkraften hos hver enkelt gründer. Uten denne drivkraften betyr kapitalen ingenting. Hvor kommer den drivkraften fra og hvordan kan den fanges opp og omsettes til suksessfulle nye selskap?

Om enkeltindividets drivkraft står som en av de viktigste suksesskriteriene for sterkere gründervirksomhet i Norge, så kommer kulturen og community’et rundt som en kraftig nummer to. Kan vi kanskje si det så enkelt som at hver enkeltes indre drivkraft og skaperevne blir forsterket av kulturen de befinner seg i? Det er en selvforsterkende effekt.
· Vi trenger en gründerkultur som gjør det attraktivt for unge å søke mot gründerskap.
· Vi trenger en gründerkultur som gjør barrieren mindre for mennesker med drivkraft og ideer og ta steget ut av ”gründer-skapet” og ut i markedet.
· Vi trenger en gründerkultur som stimulerer til deling av ideer og kompetanse.
· Vi trenger en gründerkultur hvor vi utfordrer hverandre til å yte bedre og konkurrerer kraftigere.
· Vi trenger en gründerkultur som setter fart i Norges nye næringer.
· Og, viktigst av alt– trenger vi en gründerkultur som trigger flere til å tenke større, satse større og vinne større.

Nye innovasjonsarenaer
En kultur skapes underifra, det skapes av menneskene som brenner for det de gjør, det skapes organisk og det skapes i full fart. Om man ser på miljøer som de nye uformelle innovasjonsarenaene som blant annet MESH i Oslo, DIGS i Trondheim og FLOW i Tromsø representer – ser man nettopp denne nye gründerkulturen vokse frem. Her kobles rå ambisjon og skaperevne med samarbeid og åpenhet. Gründere kobles med investorer. Det private kobles med det offentlige. Nettopp disse uformelle strukturene med lave barrierer som disse nye gründermiljøene representerer gjør det enklere for gründere komme i kontakt med hverandre, bygge relasjoner og øke sin kompetanse. Det er i de daglige krysningene mellom mennesker, fagrupper og næringer at magien oppstår.

Vi på FLOW i Tromsø blir inspirert av nettopp det som skjer rundt i landet på de forskjellige gründerarenaene i Norge og vi kjenner at gründerbølgen er i ferd med å skyte fart på et nytt og mer dynamisk norsk næringsliv.

Her har vi satt noen av oppstartmiljøene på kartet:
Her har vi satt noen av oppstartmiljøene på kartet:

2 COMMENTS

  1. Hei Christopher! Flott at du kommer med innspill. Oversikten vår er langtifra komplett ennå – vi skal sondere terrenget og skape en langt mer helhetlig oversikt i tiden som kommer.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here