Home Nyheter Innsikt Kritisk mangel på IT-kompetanse

Kritisk mangel på IT-kompetanse

0

En ny rapport fra Damvad/Institutt for Samfunnsøkonomisk Analyse tegner et veldig urovekkende bilde av tilgangen på IKT-kompetanse i Norge i 2030: I “beste” fall vil vi mangle folk til 1 av 4 IT-jobber i 2030. Med andre utviklingsscenarier er bildet enda dystrere.

– Det vil få betydning for Norges produktivitets- og konkurranseevne og hindre nødvendig omstilling og utvikling på andre samfunnssektorer som helse, velferd, utdanning og miljø, der utvikling og bruk av ny teknologi vil være avgjørende, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

– Bekymringene i rapportene samsvarer med tilbakemeldinger Abelia får fra våre medlemsbedrifter, sier Haugli.

– De forteller om rekrutteringsutfordringer og om manglende kapasitet i det norske utdanningssystemet. I nøkkelfag som informatikk utdannes det for få, men også på andre områder, som design, henger ikke utdanningssystemet med. Noe av behovet dekkes ved å hente folk fra utlandet men utfordringen må løses som det den er: Strukturell og langsiktig, sier Haugli.

Abelia alvorlig bekymret

EU slo nylig fast at 50 % av produktivitetsveksten i hele EU vil komme fra bruk av IKT. Abelia mener man kan se langt etter en slik vekst om man ikke tar noen politiske grep for å møte behovene for IT-kompetanse raskt.

– Abelia organiserer store deler av norsk IKT-næring, og vi er alvorlig bekymret, sier Haugli.

Hauglis forslag til regjeringen er blant annet å øke kapasiteten i norsk IKT-utdanning, få til et nasjonalt kompetanseløft blant lærerutdanningene, både når det gjelder digital systemforståelse og pedagogisk bruk av læringsteknologi og digitale læremidler.

Videre mener han at det må være en aktiv kobling mellom utdanning og næringsliv, og etablering av robuste mekanismer for utplassering av studenter i prosjekter i næringslivet.

 

Fakta:

–       Sysselsettingen av folk med IKT-kompetanse har økt fra vel 17.000 i 2000 til nesten 31.000 personer i 2010.

–       Norsk IKT-næring vokser raskt: Nye tall fra SSB viser en vekst på 16 % for IT-tjenester i første kvartal 2014 sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet hadde IKT-næringen en vekst på drøyt ni prosent.

–       Fremskrivningene viser at vi i 2020 vil ha behov for om lag 42.500, i 2030 vil behovet ha økt til 55.000. Andre utviklingsløp påvirker den forventede etterspørselen, og behovet kan øke til 95.000 årsverk.

Kilde: Abelia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here