Home Nyheter Innsikt Norge bør sikte mot et “offentlig Facebook”

Norge bør sikte mot et “offentlig Facebook”

0
Ole-Harald Nafstad er redaktør på 3in.no.
Norge trenger en ny gruppe visjonære statlige ledere til å stake ut kursen for fremtiden. Målet kan være å skape et statlig versjon av Facebook, som kan kjempe om nordmenns gunst, skriver redaktør Ole-Harald Nafstad.
En vanlig medisin i norsk offentlig sektor har vært å bygge en ekstra app eller nettside. Ofte med minimal virkning. Suksessene har derimot som oftest handlet om langsiktig satsing på tjenester under en portal. Brønnøysundsregistrenes Altinn er en slik suksess.
I går arrangert Brønnøysundregistrene Altinndagen i Oslo. Tema for dagen er hvordan Altinn kan videreutvikles til beste for det norske samfunnet.
Erfaringene fra Altinn – og en rekke kommersielle tjenester – er at de store siloene vinner frem. “The winner takes it all” er en velkjent effekt i nettverksøkonomien. Dessverre ligger det fortsatt i offentlige institusjoners iboende logikk å kjempe for sin egen selvstendighet.
Slik blir det ikke gode tjenester av.

Norge.no + Altinn.no = 

Brønnøysundsregistrene og Altinn skal ha ros for at de våger å reise debattene om fremtidens offentlige sektor. Brannfakkelen handler om å slå sammen Altinn.no med Difi-eide Norge.no. Modellen er hentet fra britiske gov.uk.
Det er en god idé.
Alminnelige brukere på utsiden er vant til å forholde seg til Altinn.no. Langt færre har tatt i bruk Norge.no. Og enda færre vet trolig forskjellen mellom de to.

En ny visjonær gruppe

Med det som utgangspunkt har regjeringen nå en unik mulighet til å legge rammene for fremtidens digitale offentlige sektor:
  • – Kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanners superportefølje gir ham videre fullmakter enn sine forgjengere. Et knapt år inn i regjeringsperioden er tiden inne for å ta grepene som trengs.
  • – Difis-sjef Ingelin Killengreen er kun konstituert i stillingen, og viste i sin tid som politidirektør at hun neppe er emne til å bli offentlig sektors digitale spydspiss.
Nøkkelen til suksess handler imidlertid aller mest om å få de offentlige etatene til å se utover seg selv. En fersk rapport fra Difi viser til økende samordningsutfordringer i offentlig sektor. For å løse problemene velger byråkratene å se på organisatoriske og budsjettmessige grep.
Og incentivstrukturene er – som alltid – helt klart viktig.
Men erfaringene viser også at kultur og samarbeid trolig er en bedre medisin. Skal offentlig sektor lykkes med å bygge fremtidens tjenester må det tenkes langt større. Brønnøysundsregistrene og Altinns historie er et kroneksempel på dette, tuftet på et unikt samarbeid mellom skattedirektør Bjarne Hope, tidligere SSB-direktør Svein Longva og Brønnøysundregistrenes forrige direktør, Erik Fossum. Det er oppløftende at den nye sjefen for Brønøysundsregistrene, Lars Peder Brekk, er så tydelig på nettopp dette.
Skal Norge lykkes i neste fase av den digitale utviklingen, trenger Norge en ny gruppe visjonære ledere med gode samarbeidsegenskaper.
De må gjerne sette seg mål om å etablere en portal så attraktiv at den kan konkurrere med Facebook om nordmenns gunst.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here