Home Greenergy Slik kan Oslo skape et marked for velferdsteknologi

Slik kan Oslo skape et marked for velferdsteknologi

2

Oslo Arbeiderparti frir til gründerne – med en kvart milliard kroner – for danke ut Trondheim og Stavanger som Norges ledende innen velferdsteknologi.

En rekke norske gründere er godt i gang med å utvikle fremtidens velferdstjenester. Men få innkjøpere og firkantede anbudsregler har stoppet mang en gründer med ambisjoner om å skape bedre løsninger for syke og eldre.

Nå vil Oslo Arbeiderparti at Oslo kommune går i bresjen for å teste ut og skape fremtidens helse- og velferdsløsninger. Ordningen ble presentert av APs byrådslederkandidat Raymond Johansen og ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl under et pressemøte i Forskningsparken i Oslo i går blant annet sammen med Oslo Medtech og Startuplab.

Totalt frister de to med over en kvart milliard kroner ekstra til velferdsteknologi, i tillegg til allerede vedtatte satsinger. Pengene skal brukes både til å få frem ny teknologi i form av et såkornfond og få testet ut teknologi i større skala.

– Vi står overfor en total omlegging av eldreomsorgen. Vi ønsker at Oslo skal ta på seg den gule ledertrøyen, sier Raymond Johansen.

Han poengterer at dette i stor grad er løsninger som ennå ikke finnes.

Frir til gründerne

Haken ved forslaget er at størstedelen av pengene finansieres gjennom innføringen av en ny eiendomsskatt i Oslo. Skatten er et politisk betent tema, men forsvares ved å sikre bedre levekår for aldrende mennesker, og bidra til ny verdiskaping hos gründere.

Arbeiderpartiet fremhever at tiltakene også er helt nødvendig for at Oslo skal håndtere den raskt stigende eldrebølgen som skyter fart i etterkant av 2020.

Rent konkret innebærer forslaget: 

• Såkornfond: 20 millioner kroner foreslås bevilget til å få private investorer til å putte mer penger i utvikling av fremtidens velferdsløsninger. Ordningen vil antagelig innebære 50 prosent risikoavlastning for investor.
• Storskala test: 50 millioner kroner foreslås bevilget til uttesting av eksisterende løsninger. Det vil skje gjennom å gjøre en av de planlagte utbyggingene av omsorgsboliger til et storskala testprosjekt i perioden 2016-2018.

Johansen påpeker at dagens uttesting er bra, men mangler den nødvendige skalaen til å gjøre Oslo og resten av Norge klar til å løse fremtidens utfordringer. Kostnadsbesparelsene for hvert år lenger en eldre person bor i sitt eget hjem er beregnet til en halv million kroner.

– Vi er helt avhengig av å få på plass en storskalaprosjekt med løpende anbud på innovativ teknologi. Ved å tilby risikoavlastning blir det lettere for miljøene å tiltrekke seg kapital, håper Johansen.

Han synes det er bra om gründerne som utnytter såkornordningen, tidlig kommer i gang med uttesting i kommunens storskala testprosjekt. 

Full utrulling fra 2018

Resultatene fra testen vil brukes i en storskala utrulling av velferdsteknologi både i kommunale boliger og i private hjem. Til dette vil Oslo AP bevilge:

• Omsorgsboliger: 100 millioner kroner skal brukes til å bygge ut velferdsteknologi i nye kommunale omsorgsboliger. Totalt vil Oslo kommune bygge ut 1000 nye slike boliger i neste byrådsperiode.

“Målet er at alle disse omsorgsboligene skal ha installert en totalpakke som sørger for at grunnleggende trygghet er ivaretatt, at beboerne enkelt skal kunne kommunisere med omverden og hjelpeapparatet, ha mulighet for et mer aktivt og sosialt liv og opplevel større selvstendighet i sin hverdag. Løsningene skal være standardiserte, men med mulighet for individuell tilpasning”.  

• Støtte til private hjem: 100 millioner kroner til et fond som støtter innkjøp av velferdsteknologi til private hjem. Fondet vil fungere etter modell fra ENØK-fondet hvor enkeltpersoner kan søke om støtte til slike investeringer. Det offentlige beregner å spare 500.000 kroner for hvert år behovet for sykehjemsplass skyves ut i tid.

I tillegg vil vil Oslo Ap bevilge 10 millioner kroner til kompetanseheving blant ansatte. 

Håper å fjerne investor-frykten

Byrådslederkandidat Raymond Johansen håper at den nye pakken vil fjerne frykten mange investorer har for å investere i helseteknologi, der offentlige innkjøpere tradisjonelt har vært eneste mulige kunde.

– Investorene kan gjennom testen se at gründerne utvikler noe brukerne og kommunen etterspør. Da blir det lettere å tiltrekke seg den private kapitalen, mener Johansen.

Han håper også at signalet fra norges største kommune kan gjøre det lettere å satse.

– Når teknologien blir utviklet og standardisert vil prisene også bli lavere, slik at private kan få kjøpt godt testede produkter, som gir økt trygghet slik at mor kan bo lenger hjemme, argumenterer Johansen.

Han betegner satsingen som et “golden handshake” til innovative miljøer. Men poengterer også at den nye pakken ikke utgjør noen endring i Arbeiderpartiets syn på at eldreomsorgen skal være en offentlig tjeneste.

– Det offentlige er en krevende kunde som tar på seg oppgaven med å være med å utvikle produkter. Eldreomsorg vil alltid være et offentlig ansvar, selv om vi nå sammen med eldreomsorg og hjemmesykepleien begynner en total omlegging i hvordan tjenesten leveres, sier Johansen.

 

På jakt etter følgende teknologier:

Her er noen eksempler på teknologi Oslo AP ser for seg at vil være en del av fremtidige omsorgsboliger:

– GPS- /lokasjonsteknologi
– Bevegelsessensor
– Døralarm
– Fallsensor
– Pille-/medisindispensere
– Nøkkelfrie besøk i hjemmet
– Nettbrett – løsninger til støtte for bruker og pårørende
– Sensorbelysning
– Robotstøvsuger
– Tidsbrytere og komfyrvakt
…i tillegg til alt annet vi ikke har oppfunnet enda!

2 COMMENTS

  1. Hovedproblemet for dagens gryndere i Norge med nye spennende og kunnskapsbaserte disruptive velferdsløsninger er tilgangen til det offentlige helsemarkedet! Det offentlige Norge med dagens foreldede anbudssystem prefererer dessverre de store selskapene med gårsdagens teknologi. Dette til tross for at all statistikk nå viser at arbeidsplasser skapes i de nye små og mellomstore bedriftene og at de store selskapene nå reduserer antall arbeidsplasser. Dessuten er dagens støtteordninger basert på at grynderbedriftene allerede har en eksisterende success før de nye løsningene er kommet i salg ! (egentlig helt utrolig og merkelig grynderfiendtlig politikk i Norge). Gryndere trenger “gratis” lokaler og fellesskaps-opplegg med veiledning av dyktige ingeniører og markedsfolk som har lykkes! Dette for å dyrke frem entusiastiske gryndere fremfor drepende vurderinger av et utdatert politisk system gjennom dagens offentlige støtteordninger.
    Mvh
    Seriegrynder som er lei av å slåss mot foreldede norske støtteordninger !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here