Home Anbefalt Suksess-akselerator jakter norske partnere

Suksess-akselerator jakter norske partnere

0

Neste sommer kan Norge få sin første oppstartsakselerator. Amerikanske 500 Startup jakter nå norske partnere. 

– Vi liker underutviklede markeder, sier Shaun Percival.

Han er partner i den amerikanske suksess-akseleratoren 500 Startup. Mannen bak 500 Startup er Dave McClure, en av de såkalte superenglene, som er sentrale i oppstartsmiljøet i Silicon Valley .

De siste årene har akseleratoren ekspandert kraftig internasjonalt.

– Vi åpnet i India for fire år siden når ingen ville være der. Vi startet opp i Brasil når ingen ville være der, og Brasil er nå faktisk vårt beste marked, sier Percival – som tidligere har vært direktør for markedsføring i MySpace og gründet flere selskaper.

Så langt i 2015 har 500 Startup åpnet nye fond både i Korea og Thailand ifølge Techcrunch.

Søker norske partnere

Neste åre kan det være Norges tur. Percival besøkte Norge for første gang i høst, og har fattet interessen. Denne uken er han i møte med en rekke norske bedrifter for å finne partnere til en norsk satsing.

Bedriftene kan dermed få tilgang til topp oppstartskompetanse, og samtidig hjelpe til med å løfte frem det norske oppstartsmiljøet

– De kan gjøre en liten investering på noen få millioner dollar. Det kan faktisk rekke veldig langt, sier Percival.

Han poengterer at de etablerte bedriftene verken har tid eller kompetanse til å få opp en akselerator på egen hånd.

– Vi har et topp program, og kan være i gang i løpet av noen måneder, fastslår Percival.

Han ser for seg å bruke det neste året på å skaffe seg de nødvendige kontaktene og finansieringen. I juni er han tilbake under Startup Extreme.

– Jeg er helt ukjent her, og ting beveger seg litt sakte, forklarer Percival.

Han legger nettopp vekt på fart, og beskriver inkubatorer, som så langt utgjør spissen i det norske oppstartsmiljøet, som en utdatert måte å bygge nye selskaper på.

Sikter mot 10 selskaper

Når fondet er på plass håper Pecival å kunne hjelpe om lag 10 selskaper i første omgang. Han nevner forbrukermerkevare, e-handel og Software as a service (Saas) som aktuelle satsingsområder.

– Jeg har bakgrunn i forbrukermarkedsføring, og vet hvordan jeg kan hjelpe dem å vokse raskt, sier Percival.

Etter sin første Norges-tur sist høst investerte Pericval i det norske oppstartselskapet Techpear. Innen neste sommer kan flere ha kommet inn som en del av selskapet amerikanske portefølje. Han har tro på at disse investeringene, kombinert med et norsk fond kan hjelpe det norske oppstartsmiljøet å skalere.

– Hvis vi gjør dette riktig vil vi skape exits og forbilder som vil inspirere andre til også forsøke seg som gründere, poengterer han.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here