Home Fremhevet Jakter sjefslobbyist

Jakter sjefslobbyist

0
Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth.

Innovasjon Norge kutter vekk 26 ledere på nivå 2. Og jakter nå på “sjefslobbyisten” som skal sikre at Norge faktisk får en innovasjonspolitikk.

– Vi trenger en bedre innovasjonspolitikk. Formelt sett må jeg si at vi har en innovasjonspolitikk, siden jeg var med å lage den. Men reelt sett er svaret nei. Det er en tilfeldig sammenrasking av politikk.

Det var den klare diagnosen fra Civita-leder Kristin Clemet under det første store Drømmeløft-arrangementet i vinter.

Nå er Innovasjon Norge i full gang med jakten på personen som skal sikre at Norge fremover får en innovasjonspolitikk.

Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth har tydelig signalisert at hun og hennes medarbeidere skal gi tydelige råd til politikerne om veien fremover. Det er også noe av bakgrunnen for bak vårens Drømmeløft-prosjekt.

Rollen – med tittelen “leder for innovasjonspolitikk og myndighetskontakt” skal “videreutvikling Innovasjon Norges innovasjonspolitiske plattform for å sikre selskapets ønskede posisjon som innovasjonspolitisk rådgiver og akselerator i norsk næringsliv”.

  • Ansvar for å tilrettelegge for og utfordre eierdialogen; herunder kontinuerlig utvikling av innovasjonspolitisk plattform, effektmålinger og årsrapportering
  • Ansvar for å koordinere Innovasjon Norges myndighetsdialog mot oppdragsgivere og virkemiddelapparat
  • Bidra til å etablere/utvikle næringspolitiske og offentlige arenaer der agenda settes for diskusjon av nasjonal innovasjon og omstilling
  • Bygge allianser og nettverk med relevante næringspolitiske aktører
  • Analyse av alt fra norsk økonomi til internasjonale trender og utredning av innovasjonspolitiske og strategiske spørsmål
  • Bestille og følge opp eksterne analyser innen for eget ansvarsområde
  • Resultatstyring MRS – effektmålinger av innovasjonspolitiske virkemidler

I tillegg til stillingen som myndighetskontakt jakter Innovasjon Norge ytterligere fire nyansatte (se oversikt nederst)

Kutter 26 ledere på nivå 2

Rett før påske ble det klart hvilke ledere som blir sittende på nivå to i organisasjonen. Totalt blir det 43 ledere på dette nivået, som rapporterer til de 11 som sitter i ledergruppen.

Innovasjon Norge er også i gang med å nedbemanne med 60-70 årsverk.

I en fersk bloggpost redegjør Krohn Traaseth for prosessen.

– Selskapets toppledergruppe, sammen med ledernivå 2 gjennomfører nå en kompetansekartlegging av alle selskapets medarbeidere for endelig innplassering i ny organisasjon innen april. Alle medarbeidere får beskjed i slutten av april hvorvidt de er innplassert eller ikke, oppgir Traaseth.

De som ikke blir innplassert vil følges opp i samsvar med HR-tiltak og arbeidsmiljøloven.

– Vi har tre innplasseringskriterier: 1. kompetanse 2. ansiennitet og 3. sosiale forhold, skriver Traaseth.

Vil se effektene først i 2017

Hun  advarer samtidig mot at det vil ta 3-5 år før vi får se de virkelige effektene av omstillingsprosessen.

– Vi lager derfor et målbilde, en visualisering fra 2014 til 2017 som vil vise hvor vi er på vei, hva som må gjøres og ønsket posisjon i fremtiden, skriver Traaseth.

Hun trekker frem at etterslep på teknologiinvesteringene gjør det vanskelig å komme raskere i mål. I budsjettet som ble vedtatt i slutten av februar, ble også enkelte IT-investeringer skjøvet ut i tid, for å komme i mål med budsjettet.

Under et Drømmeløft-arrangement før påske fremhevet hun likevel at saksbehandlingstiden for etablererstipend allerede er kuttet fra 60 til 4 dager.

 

Jakter fem  nye ansatte

I tillegg til leder for innovasjonspolitikk og myndighetskontakt, søker Innovasjon Norge:

Leder for Virksomhetsstyring – lede, koordinere og følge opp Innovasjon Norges arbeid med helhetlig virksomhetsstyring og risk management.

Leder for Special Projects Norway – skal utvikle næringslivet i definerte mottakerland, helst med norsk partnerskap, hvor oppdragene er med å gi norske grundere og bedrifter råd og..

Regionleder Europa– Regionleder skal følge opp og videreutvikle kontorene i sin region. Lederen skal sikre at kontorene i regionen når sine mål og resultater og bidra til nødvendig omstilling og endring.

Regionleder Asia – Regionleder skal følge opp og videreutvikle kontorene i sin region. Lederen skal sikre at kontorene i regionen når sine mål og resultater og bidra til nødvendig omstilling og endring.

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here